ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสิงห์บุรี

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสิงห์บุรี

ค้นพบ 20 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,000,000
ขนาด : 1-2-26.00
ที่ตั้ง : น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,250,000
ขนาด : 0-0-19.00
ที่ตั้ง : บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,400,000
ขนาด : 2-2-26.00
ที่ตั้ง : ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : 48,000,000
ขนาด : 16-2-14.00
ที่ตั้ง : บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,900,000
ขนาด : 0-0-18.30
ที่ตั้ง : ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 6,000,000
ขนาด : 0-0-95.60
ที่ตั้ง : บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 5,837,000
ขนาด : 17-0-66.00
ที่ตั้ง : ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 2,500,000
ขนาด : 8-1-86.20
ที่ตั้ง : โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,521,000
ขนาด : 0-2-0.00
ที่ตั้ง : โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,500,000
ขนาด : 0-0-43.00
ที่ตั้ง : บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : 64,751,000
ขนาด : 11-0-52.00
ที่ตั้ง : น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 984,000
ขนาด : 0-1-77.00
ที่ตั้ง : โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี


ประเภท : โกดัง
ราคา : 997,000
ขนาด : 0-0-50.00
ที่ตั้ง : คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,078,000
ขนาด : 3-2-29.40
ที่ตั้ง : บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี


ประเภท : โรงสี
ราคา : 35,597,000
ขนาด : 37-3-55.00
ที่ตั้ง : น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : โรงสี
ราคา : 48,256,000
ขนาด : 8-3-72.00
ที่ตั้ง : โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,578,000
ขนาด : 1-3-26.00
ที่ตั้ง : โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,080,000
ขนาด : 0-3-81.40
ที่ตั้ง : ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 880,000
ขนาด : 1-1-99.00
ที่ตั้ง : หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 804,000
ขนาด : 0-2-15.50
ที่ตั้ง : ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรีอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดสิงห์บุรี เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสิงห์บุรี ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสิงห์บุรี ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดสิงห์บุรี